Podmínky soutěže

1. Organizátor soutěže:

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o.(ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (dále jen „pořadatel“).

2. Termín soutěže

Soutěž probíhá od 1.4.2017 do 30.6.2017 na území České a Slovenské republiky, coby jedna soutěž pro obě země. Pravidla se řídí právním řádem České republiky.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také „soutěžící nebo účastník“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Zároveň se soutěže nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám dle ust. § 22 zákona č.89/2012 Sb.občanského zákoníku v platném znění. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

4. Princip soutěže, způsob výběru výherce

Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který jako zákazník v době trvání soutěže v době od 1.4.2017 – 30.6.2017 zakoupí ve vybrané prodejní síti pořadatele zařízení Mio, zaregistruje se na webových stránkách soutěže www.miopromoce.cz, www.miopromoce.sk a odpoví prostřednictvím webového formuláře na otázku “Kolik bodů zájmu (POIs) Tábořiště – kemping je obsaženo v navigacích Mio s nejnovější Q1/2017 aktualizaci map celé Evropy?”. Za každý nákup soutěžního výrobku je možné provést jednu registraci do soutěže. V případě opakovaných nákupů, je možná opakovaná registrace. Správná odpověď na otázku je zapečetěna u notáře před vyhlášením soutěže a bude nejpozději do 14 pracovních dnů po ukončení soutěže zveřejněna na webových stránkách www.miopromoce.cz, www.miopromoce.sk spolu se seznamem výherců. Výhercem soutěže se stane ten, kdo uvede správnou odpověď na otázku. V případě obdržení více správných odpovědí od více soutěžících, se vítězem stává soutěžící, který odpověděl nejdříve (dřívější čas registrace odpovědi). Pokud žádný soutěžící neodpoví správně, stane se výhercem ten soutěžící, který odpoví co nejblíže správné odpovědi. V případě více odpovědí se stejnou odchylkou, rozhoduje dřívější čas registrace odpovědi.

Do soutěže byly vloženy následující výhry:

5x (5krát) zapůjčení obytného vozu na týden (7dnů) od společnosti CARGO STELLAR, s.r.o., se sídlem Tovární 11, 643 00 Brno, fakturační adresa: Havránkova 73, 619 00 Brno, IČO: 26303787 (dále jen „, která provozuje portál http://www.obytnaky-brno.cz (dále jen „zapůjčovatel“).

Počet výherců je omezen na 5. Každý z výherců získává jednu výhru. Pořadí výherců je stanoveno výše, dle správnosti odpovědí v časovém sledu správných odpovědí, které došly dříve.

Počet výher je společný pro soutěžící z České republiky a Slovenska.

Je možné vybírat ze 2 variant zapůjčených vozů

Auto Roller Garage P Living Modell 2011Fiat Ducato 2,3 JTD Motor 130koní 96kw Obsah 2,3cbm manuální převodovka, přídavná baterie 2x 105Ah Délka 706cm šířka 231cm výška 275cm Celková váha do 3500kg 2x garážová vrata Spaní 4, jízda 4 osoby Klimatizace, ABS, EBD, ASR, Airbag, tempomat, zatahovací dělící stěna, lednice 150L, nezávislé topení, vodní čerpadlo, rádio, el. okna DVD přehrávač, zásobník vody 150L zásobník odpadní vody 80L, Lahve na PB 2x 10Kg, bojler, tříplotýnkový vařič, chemické wc , prodlužovací kabel 20m, redukce 220V , kempink nábytek, jídelní souprava, osvětlení 12/220V, zásuvka 220V

Auto Roller 2 Living Modell 2011Fiat Ducato 2,3 JTD Motor 130koní 96kw Obsah 2,3cbm manuální převodovka, přídavná baterie 2x 105Ah Délka 665cm šířka 231cm výška 320cm Celková váha do 3500kg 2x garážová vrata Spaní 6, jízda 6 osob Klimatizace, ABS, EBD, ASR, Airbag, tempomat zatahovací dělící stěna, lednice 150L, nezávislé topení, vodní čerpadlo, rádio, el. okna DVD přehrávač, zásobník vody 180L zásobník odpadní vody 100L, Lahve na PB 2x 10Kg, bojler, tříplotýnkový vařič, chemické wc , prodlužovací kabel 20m, redukce 220V , kempink nábytek, jídelní souprava, osvětlení 12/220V, zásuvka 220V

Výherce obdrží poukaz na zapůjčení obytného vozu od zapůjčovatele na 7dnů. Platnost poukazu je od 1.8.2017 do 30.6.2018. Součástí výhry není vratná kauce při převzetí vozu, stejně tak jako další náklady spojené s cestou (pohonné hmoty, dálniční známky, ubytovaní v kempech, osobní cestovní připojištění).

Vozy jsou havarijně pojištěny, nemají limit denního nájezdu kilometrů, neplatí se žádný další servnisní či jiný poplatek.

Výherce si na základě výherního voucheru přímo u zapůjčovatele přes portál http://www.obytnaky-brno.cz/ rezervuje termín v příslušném období platnosti poukazu. Dostupnost volných termínu se může lišit v závislosti na vytíženosti a aktuálních rezervací příslušných obytných vozů u zapůjčovatele.

Dostupnost termínů a aktuální stav rezervaci vozů naleznete zde Auto Roller Garage P Living Modell 2011, Auto Roller 2 Living Modell 2011

Předaní a vrácení zapůjčeného vozu probíhá vždy v prostorách zapůjčovatele, tj. areál firmy CARGO STELLAR, ulice Tovární 11, 643 00 Brno, Česká Republika.

Podmínkou předání výhry je předložení zakoupeného výrobku pořadateli. V případě, že zboží s výrobním číslem, které bylo použito v registračním formuláři, bylo následně vráceno v případech, kdy to umožňují obchodní podmínky, nebo v zákonné lhůtě při nákupu přes internet, je registrace do soutěže neplatná. V případě, že se zjistí, že výherce soutěže uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje podmínky soutěže, nemá na výhru nárok a bude určen dle výše uvedených pravidel vyhodnocení soutěže další výherce. Stejně bude postupováno v případě, že nebude možné cenu výherci doručit či předat.

Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a místo bydliště výherců na webových stránkách soutěže a propagačních materiálech organizátora.

5. Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.miopromoce.cz, www.miopromoce.sk, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky soutěže.

Registrací vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo, které pořadateli poskytl.

Výše uvedený souhlas je poskytován dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 12 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele, odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.